Fundacja Widzimy Dobro.org
widzimydobro@gmail.com
tel. 668 978 728


KRS: 0000588086
NIP: 728 280 62 54
REGON: 363751854

Adres korespondencyjny:
ul. Karola Adwentowicza 6 lok 185
92-536 Łódź

Nr rachunku bankowego DAROWIZNY: 73 1240 1545 1111 0010 6739 2442
PEKAO SA, O. ŁÓDŹ
W przypadku darowizny, w tytule przelewu należy wpisać „darowizna na cele statutowe”.

Leave a Comment