Fundacja Widzimy Dobro.org działa od 2015r. jest niezależną organizacją pozarządową, skupiającą swoją działalność na prowadzeniu własnych projektów społecznych, zdobywaniu  i gromadzeniu funduszy na cele statutowe dla własnych działań i innych organizacji pozarządowych, akcji oraz kampanii społecznych. Misją fundacji jest  współtworzenie silnej  i nowoczesnej branży public relations, informacji i komunikacji. Chcemy wspierać dobry PR, pomagać w wymianie doświadczeń a także badać, analizować, komentować zjawiska na rynku branżowym i w społeczeństwie.