Wizja 

Projekt Łączą nas wartości to bezkompromisowe przedsięwzięcie, w którym pokazujemy, że nadszedł czas na zmianę dotychczasowej ekonomii w nową ekonomię wartości. Ucząc nas dostrzegania, że gospodarka nie jest bytem autonomicznym, wyobcowanym z życia społecznego, ale że jest jego integralną częścią . Promujemy ideę przejrzystych relacji między podmiotami gospodarczymi, instytucjami i osobami  życia publicznego a społeczeństwem, lokalnymi społecznościami które razem będą ułatwiały dbanie o dobro wspólne, łącząc się wartościami z którymi chcą się identyfikować. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacyjność i ćwiczymy patrzenie przez wartości, które wzmacniają siłę naszego otwartego spojrzenia na autentyczność marek zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie.

14.12.2019r.Łódź,Poland powstaje zarys Kroniki Dobra.org projektu na darmowym narzędziu www.prezi.com
Chcesz zobaczyć kliknij w poniższy plik

https://prezi.com/view/bXNfCqp2kCFYymepklGg/

Chcesz ocenić , wysłać mi konstruktywną opinie napisz na adres kontakt@kronikadobra.org
Dziękuje za poświęcony czas 🙂