Widzimydobro/ Sierpień 31, 2018/ nasze realizacje/ 0 comments

Jak zachęcić uczniów do nauki matematyki?      Pokazać im, że towarzyszy nam ona w życiu codziennym, w sporcie, na podwórku, w muzeum, w ogrodzie. Projekt to wieloetapowa gra, łącząca naukę z zabawą polegająca na aktywnych rozgrywkach  matematycznych połączonych z aktywnością fizyczną. Dzięki udziałowi w projekcie Tęczowa matematyka uczniowie przekonali się, jak atrakcyjna i przydatna jest ta dziedzina nauki. Warsztaty pokazały zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu,w przyrodzie, ekonomii wykorzystując metodę zdrowej rywalizacji.

Warsztaty Tęczowa matematyka obalają stereotyp matematyki, jako trudnego przedmiotu, pokazaliśmy że matematyka nie jest trudna, że może być prosta i interesująca. Potwierdzają to między innymi matematyczne zajęcia w Ogrodzie Botanicznym i  Muzeum Poznańskiego w Łodzi,   gdzie dzieciaki  szukały roślin z osią symetrii, posługiwali się kompasem i mapą, budowały zegar słoneczny, łącząc  wiedzę o regionie i początkach powstania Łodzi.

Pośrednim celem projektu jest zmiana postaw społecznych wobec matematyki, a w szczególności budowanie poczucia przydatności kompetencji matematycznych w życiu codziennym, przełamywanie stereotypów i negatywnych opinii oraz zachęcanie do intelektualnej przygody matematycznej. Działania Fundacji WidzimyDobro.org  mają za zadanie, zniweczyć ten niezwykle szkodliwy mit, że matematyka jest tylko dla ludzi specjalnie uzdolnionych, mówiąc o korzyściach i niezwykłości „królowej nauk” podkreślamy, że jest to przedmiot szkolny, którego nie można uczyć na pamięć, lecz wiedzę zdobywa się poprzez zrozumienie, doświadczanie, uczenie myślenia i tak powinna być nauczana.

Efekty projektu:
Lokalizacja projektu: Łódź
Odbiorcy: uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
Termin rozpoczęcia projektu: 9 sierpień
Termin zakończenia projekt: 20 sierpień
Ilość uczestników:
*bezpośrednich 30 osób ,
*pośrednich 43 osoby
Liczba zrealizowanych godzin (60minut) w tym:
*zajęcia matematyczne:30 h
*zajęcia kreatywne ,sportowe: 30h
Zaangażowany zespół:
*koordynator projektu: 1 osoba
*wolontariusz: 2 osoby
*organizator projektu: 1 osoba
Zaangażowane środki: 4800 PLN

Podziękowania dla Partnerów zaangażowanych w projekt „Tęczowa Matematyka”
Szkoła Podstawowa nr 199 w Łodzi imienia J Tuwima –  http://www.sp199.edu.lodz.pl/ 

Muzeum Poznańskiego w Łodzi – http://www.muzeum-lodz.pl/pl/palac-poznaskich/o-palacu
Ogrodu Botanicznego w Łodzi – https://uml.lodz.pl/czas-wolny/zielen-i-rekreacja/ogrod-botaniczny/
Science Store sklep z wiedzą – https://www.sciencestore.pl/
Educarium sp. z o.o.  – https://sklep.educarium.pl/

Wnioskodawca: NIEFORMALNA GRUPA NAUCZYCIELI „PASJONACI EDUKACJI” przy Szkole Podstawowej nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi. – https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-199-im-Julian

Partner organizacyjny: Fundacja WidzimyDobro.org – https://widzimydobro.org
Sponsor Grantu: https://www.mbank.pl/mfundacja/strona-glowna/1

Share this Post

Leave a Comment